تبلیغات

چت روم | عسل چت | چت روم عسل چت - مطالب ابر جملات تکان دهنده
اخبار چت روم عسل چت

فراموش شدن همیشه از نبودن نیست !


گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش میشی . . .

آهـــــای ... آقـــــا پــــســــر ...


تـویـی کـه تـو خـیـابـون دسـتـتـو رو شـونـه عـشـقـت مـیذاری ..


مـن از ایـن جـِلـف بـازیـا خـوشـم نـمـیـاد ..


امـــــــــا ..


لـذت بـردم شـونـه بـه شـونـه کـنـارِ هـم بـودیـد..


چـهـره قـدمـگـاه ِ پـارک، بـا قـدم هـای شـمـا زیـبـا و پـُرعـشـق شـد ..
دخترك گل فروش شیشه تمام ماشینا رو زده بود


هیچی گیرش نیومده بود ، الا نگاه های تحقیر آمیز


نگاش به اونور خیابون افتاد


خانمی كه اونور خیابون ایستاده بود رو دید


راننده ها هی میگفتن : خانم چند ؟


دخترك تو دلش گفت : آخه اون خانم گل هم نمیفروشه !!


از اون روز همش منتظر اینه كه بزرگ بشه !!


دختر همسایه ، دختر خوبی بودسالها پیش مرا در کوچه ی اقاقیا بوسه باران کردیک صبح سرد پاییزی ، روی پنجره ی مه گرفته نوشت... -خسته ام ، می خواهم تمام دنیا را قدم بزنمحالا او سال هاست ، جاده ها را قدم می زند ، بدون من
دختر همسایه ، زن من بود .سكوت خطرناك تر از "حرف هاى نیش دار" است !بدون شك كسى كه "سكوت" میكند ،        روزى حرفایش را سرنوشت به شما خواهد گفت
خدایا !!

خیلی  مـمـنونم کـه زن نـشـدم ،


  چـون در ایـنـصـورت مـجـبـور بـودم بـا مـردی ازدواج کـنـم ...

کــــــــاش آدم


هیــــــــچوقــت نفهــــمــه 


یـــــه حـــرفایـــــــی دروغ بـــــــــوده!معذرت خواهی‌، حرمت داره…


یه نفر غرورش و می‌شکنه… بخاطر تو…


از کنار معذرت خواهی‌ ساده رد نشو…
  صــــبــــر ...


 انـــتـــخـــاب نـــیـــســـت


 اجـــبـــار اســـت !!!


 پرنده ای که رفت بگذار برود


هوای سرد بهانه است ...


هوای دیگری به سر دارد . . . !تعداد کل صفحات : 2 1 2
X بستن تبلیغات